center for frivilligt socialt arbejde i Gladsaxe

SMART Recovery selvhjælpsgrupper

Har du brug for hjælp til at gøre dig fri af afhængighed af f.eks. stoffer, alkohol, overspisning?
Har du brug for inspiration og støtte til at komme videre og skabe balance i dit liv?
Er du stoppet med dit misbrug og forsøger at holde fast i din beslutning?
Måske er det noget for dig, at deltage i en SMART Recovery selvhjælpsgruppe i Lyngby eller Gladsaxe.  

Læs mere om SMART Recovery

Åbne frivillige rådgivninger

Psykologisk korttidsrådgivning
et rådgivningstilbud, der henvender sig til dig med hverdagsproblemer. Det kan f.eks. omhandle dit parforhold, dit job, din forældrerolle eller lignende.

Foreningen Far
Rådgivning af mødre såvel som fædre - individuelt eller fælles om skilsmisse med fokus på børnenes tarv.

Økonomisk Rådgivning
Dansk Folkehjælp yder gratis, uvildig, og fortrolig økonomisk rådgivning, hvor man kan få hjælp til fx budgetlægning, udarbejdelse af afdragsplan, indgåelse af aftaler med kreditorer og hjælp til hvordan, man får mest muligt ud af sin penge.

Åbne frivillige rådgivninger i De Frivilliges Hus

De Frivilliges Hus

De Frivilliges Hus er Gladsaxe Kommunes Center for frivilligt socialt arbejde.

Frivillige sociale foreninger kan få støtte, råd og vejledning om foreningsudvikling og drift, rekruttering af frivillige og fundraising til projekter samt låne gratis lokaler.

Vi rådgiver borgere om frivilligt arbejde og muligheder for hjælp og støtte fra frivillige tilbud.

Vi samarbejder med kommunale arbejdspladser om frivillighed og samskabelse.

Læs mere

Do you want to volunteer your time?

Are you a foreigner and are you finding it difficult to find a volunteer position because it all happens in Danish? Do not despair. There is a volunteer jobdatabase with jobs in English. And you are also welcome to give us a call here in the volunteer centre. We will be happy to help you find a local opportunity to volunteer.

volunteering.dk

Nyheder

Se alle nyheder