Aktiviteter og grupper i De Frivilliges Hus

Alle aktiviteter og tilbud i De Frivilliges Hus drives af frivillige. Hvis du synes, at foreningens eller gruppens aktivitet lyder interessant, er du velkommen til at kontakte dem eller os for mere information.

Har du selv en ide til en aktivitet, du gerne vil starte op, hjælper vi dig gerne i gang.

Her følger en oversigt over alle aktiviteter i De Frivilliges Hus på ugebasis: Ugeskema for De Frivilliges Hus.