Åbne rådgivninger

Foreningen Far
Rådgivning til støtte for børn og forældre. Vi rådgiver mødre såvel som fædre - individuelt eller fælles. Desuden er bedsteforældre og andre med behov mere end velkomne. Rådgivningen er gratis og anonym, og man behøver ikke at bestille tid.

Kontakt: Dette er en åben rådgivning, mød derfor bare op. For mere information: www.foreningenfar.dk 

Dag og tidspunkt i DFH: Onsdag, ulige uger, kl. 19:30 - 21:00, lokale 1 & 2.

Psykologisk Korttids Rådgivning
Et rådgivningstilbud, der henvender sig til dig med hverdagsproblemer. Det kan f.eks. omhandle dit parforhold, dit job, din forældrerolle eller lignende. Vi tilbyder også samtaler til par. Fokus i samtalerne vil være på din aktuelle livssituation og hvordan du kan håndtere hverdagsproblemerne på en mere meningsfuld måde.

Vi har mulighed for at tilbyde dig et gratis og anonymt rådgivningsforløb på op til 5 samtaler.

Hvis det vurderes, at vi ikke kan imødekomme dit behov indenfor gældende tidsramme, vil vi forsøge at hjælpe dig til at finde et mere passende tilbud. Ved den første samtale vil du sammen med rådgiverne afklare din problemstilling og planlægge det videre forløb. For yderligere information og tidsbestilling: tlf. 20 58 08 74. E-mail: pkrbagsvaerd@protonmail.com eller se PKR's hjemmeside.

Dag og tidspunkt i DFH: Mandag og tirsdag kl. 18:00 - 21:00, lokale 4 & 5. Tirsdag ulige uger, kl. 17 - 19:00, lokale 1 & 2.

Thora center - Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark
Landsdækkende humanitær organisation, der arbejder for at forbedre livskvaliteten for mennesker berørt af seksuelle overgrebsproblematikker. Telefonisk og personlig rådgivning, støttegrupper, individuel tilpasset behandlingsforløb samt informationsarbejde og foredrag. Gratis anonym rådgivning for Gladsaxeborgere i De Frivilliges Hus.

Kontakt: Bodil Dichow, tlf: 33 32 86 50 (mandag til torsdag kl. 10:00 - 15:00). E-mail: abuse@thoracenter.dk. Hjemmeside: www.thoracenter.dk.

Dag og tidspunkt i DFH: Sidste torsdag i måneden kl. 13:00 - 14:30, lokale 4.

 

Aktiviteter og grupper i De Frivilliges Hus