Andre foreninger og aktiviteter

Candlelight Dinners
Mange, der lever med demens som en del af hverdagen oplever, at deres sociale liv langsomt ændrer sig. Omgangskredsen bliver ofte mindre, og man får selv svært ved at overkomme at skulle invitere gæster. Derfor har frivillige fra Ældresagen og Samvirkende Menighedsplejerr i samarbejde med Gladsaxe Kommunes demenskoordinatorer startet Candlelight Dinners.

Tilbuddet indebærer socialt samvær omkring et veldækket bord og en velsmagende festmiddag i hyggeligt selskab. Her er man sammen med andre i samme situation, og de frivillige sørger for en god, hyggelig og afslappet atmosfære, hvor alle kan slappe af og få nogle dejlige timer sammen i en ellers, meget ofte, presset hverdag. Kontakt: demenskoordinatorerne på telefon 39 57 46 87 eller e-mail: demens@gladsaxe.dk

Dag og tidspunkt i DFH: Sidste fredag i hver anden måned, kl. 12:00 - 15:00.


Frivillige Motionsvenner
Frivillige tilbyder motion til ældre borgere, som ikke kan følge et normalt motions tilbud i eget hjem i Gladsaxe. Kontakt: Lis Greisholm Christiansen på 29368180 (mandag og onsdag fra kl. 08:00 - 09:00, der kan også sendes en sms). E-mail: soflgc@gladsaxe.dk.

Dag og tidspunkt i DFH: Sidste torsdag i måneden, kl. 14:30 - 16:00, lokale 1 & 2.


Fullah Forening
Kvindenetværksforening, der laver sociale aktiviteter. Kontakt: Fatoumata tlf. 2893 7774

Dag ogtidspunkt i DFH: En lørdag om måneden.


 

Aktiviteter og grupper i De Frivilliges Hus