Selvhjælps- og netværksgrupper

Bedre Psykiatri
Netværksgruppe for forældre til børn og unge med en psykisk lidelse. Kontakt: Gerda, tlf: 6133 8591.
Netværksgruppe for pårørende til personer med psykisk lidelse. Kontakt: Michael, tlf: 6179 2809.
Deltagelse er gratis for begge grupper.

Dag og tidspunkt i DFH: Mandag, kl. 18:00 - 21:00, lokale 1 & 2. Få yderligere information på www.bedrepsykiatri.dk


Energigruppen
Gruppe, der mødes hver tirsdag og laver forskellige øvelser. Den gode energi kan gives videre og deltagerne kan så at sige ”smitte hinanden”. Livsglæde og socialt samvær er også nøgleord i energigruppen.

Den glade energi skal flyde, samtidig med, at deltagerne laver lettere øvelser stående og på stoleplan. Det er altså ikke hård motion, men blide, bløde bevægelser (Qigong), der varer en lille times tid.

Husk, det er aldrig for sent at få det bedre! For mere information eller tilmelding, kontakt De Frivilliges Hus på 44 98 35 79 eller frivillig@mail.dk.

Dag og tidspunkt i DFH: Tirsdag, kl. 12:00 - 13:00, lokale 1 & 2.


Forældregruppe til sårbare unge
Det er jer, der er eksperterne på jeres børn og kan være med til at støtte dem i deres udfordringer. Jeres unge kan have svært ved at tackle livets udfordringer og det er sorgfuldt at iagttage som forældre – og I kan være plaget af tvivl, fortvivlelse og andre svære følelser.

I forældregruppen får du mulighed for at:

  • Sparre med andre forældre i lignende situation

  • Dele dine dilemmaer, udfordringer, glæder, erfaringer og ideer med andre

  • Få inspiration til at tackle dagligdagens udfordringer

  • Få hjælp til selvhjælp

  • Komme som du er - om du har overskud eller ej

Tag imod tilbuddet om forældregruppen for den unges skyld. Han/hun kæmper måske med afvisning fra kammeraterne, dårlige faglige præstationer i skolen, lavt selvværd, mange daglige konflikter i skolen og hjemmet og det kan hurtigt blive en ond cirkel, hvor den unge reagerer surt, agressivt og lukker sig inde.

Tag imod tilbuddet for familiens skyld. Det kan være svært at komme ud af den onde cirkel og lægge mærke til og anerkende de positive ting hos den unge. Der kan være så meget fokus på den unge med problemer, at der ikke er overskud til resten af familien og uroen kan skabe en del konflikter og uenigheder mellem forældrene.

Få din teenager tilbage!

Der vil være informationsmøde torsdag den 22. februar kl. 17.30 - 19.00. Selve forældregruppen vil starte torsdag d. 8. marts kl. 17.30 - 19.30 og fortsætter derefter 6 gange (hver anden uge). Der vil være mulighed for at forsætte gruppen udover denne periode.

Hvis du er interesseret at deltage i gruppen eller at høre nærmere, så kontakt selvhjælpskoordinator Bente Sæderup på mobil 2924 4033 eller på Selvhjaelpnu@ltk-frivilligcenter.dk.

Dag og tidspunkt i DFH: Torsdag, lige uger, kl. 17:00 - 19:30, lokale 1 & 2.


Hjertestreg
Hjertestreg er en forening, som afholder kreastruer for unge, der lever med autisme. Aldersgruppen er 15-25 år.
Det er et frirum, hvor der er plads til den frie kreativitet. I kreastuen foregår der et væld af kreative aktiviteter - lige fra tegning og bagning til boldspil og udklip.
Der er et team af frivillige, der er klar til at komme med gode ideer.

For mere information kontakt Emilie Hjortholm på telefon: 31581836 eller per E-mail: ehjortholm@gmail.com.

Dag og tidspunkt i DFH: Den første tirdsag i måneden, i ulige uger, kl. 15:00 - 17:30, lokalee 1 & 2.


Kreativgruppe
Åben gruppe, der henvender sig til førtidspensionister, efterlønsmodtagere, langtidsledige og kreative pensionister. I vores gruppe er der mulighed for at prøve mange lettere kreative ting, som f.eks. syning, decoupage og håndarbejde. Mens vi er kreative, eller måske en dag bare har lyst til at være sammen med de andre gruppemedlemmer, drikker vi te og kaffe og får en bid brød. Det handler om i denne gruppe, at man er sammen med ligestillede, kommer ud blandt andre, som man kan snakke og hygge sig med. Du behøver ikke at have forudsætninger ud i det kreative, når man starter - alle hjælper alle i gruppen. Kontakt: Vivi, tlf. 4498 6205 eller Lone, tlf. 3969 5420 (kl. 19-20).

Dag og tidspunkt i DFH: Mandag, kl. 11:00 - 14:00, lokale 1 & 2.


Litteratur lindrer
En anderledes litteratur oplevelse. Kom og oplev højtlæsning af god litteratur og få en gensidig snak om, hvordan teksten påvirker os. Dette er ikke nogen almindelig litteraturkreds, hvor man analyserer teksten. Læsegruppeleder er Hanne Holck, tidl. bibliotekar fra Stadsbiblioteket i Lyngby-Taarbæk.

Der kan være 6-10 deltagere i læsegruppen. Deltagelse er gratis. Gruppen mødes hver uge . Et forløb varer 10 uger.

Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske ved henvendelse til selvhjælpskoordinator, Bente Sæderup, på mobil 2924 4033 eller på E-mail: selvhjaelpnu@ltk-frivilligcenter.dk.

Dag og tidspunkt i DFH: 10 fortløbende tirsdage, kl. 13:30 - 15:00, lokale 1 & 2.


Migrænikergruppe
En selvhjælpsgruppe, hvor deltagerne får en snak om de seneste forskningsresultater, migræne-triggere, job og familie - og, hvad der kan afhjælpe smerten udover medicin. Kontakt: Bente Sæderup (Selvhjælpskoordinator), tlf. 29 24 40 33.

Dag og tidspunkt i DFH: Onsdag, ulige uger, Kl. 19:00 – 21:00, lokale 4.


Mindfulness
En selvhjælpsgruppe, der praktiserer "mindfulness-filosofien" via meditative øvelser/træning og yoga. Kontakt: Ragna Heide, tlf. 5092 2949.

Dag og tidspunkt i DFH: Onsdag, lige uger, kl. 18:00 - 20:00, lokale 1 & 2.


Netværk for autistiske kvinder (NAUK)
NAUK er et netværk for voksne kvinder med autisme, der gerne vil møde andre kvinder i samme situation.
NAUK giver muligheden for at møde ligesindede og hjælpe hinanden med uvurderlige erfaringer. Man giver støtte og modtager støtte.
NAUK møderne er drevet frivilligt af kvinder med autisme for kvinder med autisme.

Er du en kvinde med autisme er du meget velkommen til at deltage i netværksmødet. Kontakt: naukgladsaxe@gmail.com

Dag og tidspunkt i DFH: Nogle søndage, kl. 13:00 - 16:30, lokale 4.


Onsdagstræf
Åben aktivitetsgruppe for ældre førtidspensionister, der en gang om måneden tager på tur ud af huset (Bemærk, at der er to månedlige møder!). Kontakt: Vivi, tlf. 4498 6205, Lone, tlf. 3969 5420 (kl. 19-20) eller Ebba Nielsen, tlf. 4484 6009.

Dag og tidspunkt i DFH: Onsdag, ulige uger, kl. 11:00 - 14:00, lokale 1 & 2.


Pigenetværksgruppe
Netværksgruppe for stille piger mellem 10 og 15 år. I gruppen snakker man om forskellige emner og laver også forskellige sociale aktiviteter sammen, som f.eks. at spille spil, bage eller tage en tur ud af huset. Det handler om at få nogle succesoplevelser omkring det at være sammen med jævnaldrende og få skabt nogle positive sociale relationer og dermed blive bedre rustet til at indgå i de sociale fællesskaber i dagligdagen, eksempelvis i skolen. Gruppen mødes en gang om ugen i ca. 12 uger. Gruppen ledes af to frivillige voksne.

Dag og tidspunkt i DFH: onsdag kl. 16:00 - 18:00, i lokale 1 & 2.

Læs mere om pigegruppen her.


Pårørende til demente
Gruppe for pårørende til demente. Kontakt: De Frivilliges Hus, tlf. 44 98 35 79.

Dag og tidspunkt i DFH: Torsdag, ulige uger, kl. 16:00 - 18:00, lokale 4.


Pårørende til mennesker med afhængighed
Når man har været vidne til et andet menneskers overforbrug/misbrug, føler man sig som pårørende ofte slidt på krop og sjæl. Misbrug påvirker ofte hele familiens liv – det er hårdt for alle parter. Det er ofte utroligt givtigt at give sig selv mulighed for i trygge rammer at mødes med andre, der selv har haft det tæt inde på livet.

Som pårørende kan du stå i situationer, som du har brug for at drøfte med andre, der har oplevet noget lignende. Brug en selvhjælpsgruppe til at udveksle erfaringer og viden og støtte hinanden når det er svært at fastholde forandringsprocessen. I gruppen kan du også få støtte til at kommunikere bedre og mere positivt samt få en sundere relation til din pårørende/ven, så du ikke ubevidst understøtter misbruget. Få støtte/sparring på svære situationer f.eks. det at sætte grænser og passe på dig selv.

Selvhjælpsgruppen er baseret på konceptet SMART Recovery for Familie & Venner (SMART Recovery og CRAFT værktøjer).

Hvis du er interesseret at deltage i eller at høre nærmere om en sådan selvhjælpsgruppe i De Frivilliges Hus, så kontakt selvhjælpskoordinator Bente Sæderup på mobil
2924 4033 eller på Selvhjaelpnu@ltk-frivilligcenter.dk.

Dag og tidspunkt i DFH: Tirsdage, lige uger, kl. 17:00 - 19:00, lokale 1 & 2.


Sclerosegruppe
Gruppe for personer med sklerose. Kontakt: Inge-Brit Dahlerup, tlf. 51 28 06 07.

Dag og tidspunkt i DFH: Hver anden torsdag i måneden, kl. 14:30 - 17:30, lokale 1 & 2.


Slank på en hyggelig måde
Selvhjælps- og aktivitetsgruppe for personer, der vil tabe sig. Vi taler om kost og har forskellige aktiviteter. Kontakt: Inge, tlf. 60 16 71 99.

Dag og tidspunkt i DFH: Fredag, 10:30 - 14:00, lokale 1 & 2.


 

 

Selvhjælp på Tværs

Har du en ide til en gruppe, du gerne vil starte, kan du få hjælp til at komme igang.

Læs mere
Aktiviteter og grupper i De Frivilliges Hus