Ældreforeninger

For oversigt over ældreklubber, se frivilligportalen.


Frivilligt arbejde på ældreområdet i Gladsaxe Kommune

Kontakt: Ea Lykke Elsborg                                     E-mail: sofeel@gladsaxe.dk   
Telefon: 39 57 55 43

Aktiviteter: Telefonkæden, der giver borgerne et tryghedsopkald hver morgen, bytursvenner og gåtursvenner, frivillige ledsagere til byture og spadsereture m.m. Senior fitnesshjælpere og mandegruppe.


Seniorklubberne i Høje Gladsaxe

Kontakt: Formand for husrådet Ulla Reitz, Seniorklubberne, Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg
Telefon: 30 59 05 48                                                E-mail: ulla.reitz@gmail.com
                                                                                  Hjemmeside: seniorklubbernehg.dk

Aktiviteter: Brugerstyrede tilbud og aktiviteter for kommunens ældre, seniorer, pensionister, efterlønnere og selvpensionerede. Handicapegnede forhold. For at bruge huset, skal du være del af en klub eller deltage i en aktivitet, som en af klubberne tilbyder.


Ældre Sagen Gladsaxe

Kontakt: Formand Lise Vork, Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg, kontortid: 12:00 - 15:00
Telefon: 39 54 20 33                                                 E-mail: kontor@ældre-gladsaxe.dk

Aktiviteter: Medlemsmøder med foredrag, gåtursgrupper, cykelgrupper, motionshold, museums- og virksomhedsbesøg, ture til ind- og udland, konversationshold i engelsk, tysk, fransk og spansk, PC-Café, håndarbejdskreds, litteraturkreds, studiekreds om slægtsforskning, syng-med-grupper, bridge, whist, billard og skak. Candlelight dinners for demensramte og ægtefæller. To social-humanitære tjenester (også for ikke-medlemmer) ledsagertjenesten og besøgsvennerne.


 

Find en frivillig social forening i Gladsaxe