Besøgstjenester

Frivillige Motionsvenner

Kontakt: Lis Greisholm Christiansen                         E-mail: soflgc@gladsaxe.dk
Telefon: 29 36 81 80                                                                         

Aktiviteter:Tilbyde motion til ældre borgere i Gladsaxe, som ikke kan følge et normalt motionstilbud. De frivillige motionsvenner mødes i De Frivilliges Fus i Bagsværd sidste torsdag i hver måned kl. 14:30-16:00. Taxvej 15, 2880 Bagsværd.


Røde Kors, Besøgstjeneste

Kontakt: Helle Hornbæk                                          E-mail: hellehaek@gmail.com
Telefon: 39 56 10 26 / 29 28 56 89                          Hjemmeside: rodekors.dk

Aktiviteter: Brug et par timer en gang om ugen på at bringe en verden af oplevelser ind i stuen hos et menneske, der måske ikke har så let ved at komme ud. Sociale arrangementer for alle i besøgstjenesten et par gange om året.


Røde Kors, Vågetjeneste

Kontakt: Helene Nejst                                             E-mail: gladsaxe.vaagetjenesten@rodekors.dk
                                                                                 Hjemmeside: rodekors.dk

Aktiviteter: Ingen skal dø alene. Vågetjenesten tilbyder at våge hos døende i private hjem, seniorcentre og plejehjem. De frivillige i Vågetjenesten er til stede og giver nærvær og omsorg til et døende menneske i livets sidste timer.


Ældresagens Besøgsvenner i Gladsaxe

Kontakt: Jette Holte                                                 E-mail: jetteholte@gmail.com
Telefon: 22 90 22 91                                                

Aktiviteter: Besøg hos ældre borgere i Gladsaxe Kommune.


 

Find en frivillig social forening i Gladsaxe