Besøgstjenester

Frivillige Motionsvenner

Kontakt: Lis Greisholm Christiansen                         E-mail: soflgc@gladsaxe.dk
Telefon: 29 36 81 80                                                                         

Aktiviteter: At tilbyde motion til ældre borgere i Gladsaxe, som ikke kan følge et normalt motionstilbud. De frivillige motionsvenner mødes i De frivilliges hus i Bagsværd sidste torsdag i måneden kl. 14.30 - 16:00.


Røde Kors, Besøgstjeneste

Kontakt: Marianne Wiinberg Jensen                        E-mail: mariannewiinberg@live.dk
Telefon: 39 56 10 26/29 28 56 89                            Hjemmeside: www.rodekors.dk

Aktiviteter: Besøgsvenner. Et par timer en gang om ugen kan være med til at bringe en verden af oplevelser ind i stuen hos et menneske, der måske ikke har så let ved at komme ud. Som besøgsven får man også selv mange gode oplevelser. Røde Kors Besøgsvenner og deres modtagere har selv mulighed for at deltage i sociale arrangementer et par gange om året.


Røde Kors, Vågetjeneste

Kontakt: Birthe Nielsen                                            E-mail: birthe.nielsen@webspeed.dk
Telefon: 51 50 67 37                                                Hjemmeside: www.rodekors.dk

Aktiviteter: Ingen skal dø alene. Vågetjenesten tilbyder at våge hos døende i private hjem, seniorcentre og plejehjem. De frivillige i Vågetjenesten er til stede og giver nærvær og omsorg til et døende menneske i livets sidste timer. De sidder på sengekanten og holder i hånden og skaber tryghed for den døende. De frivillige kan våge hos ensomme døende og hvis pårørende har behov for aflastning.


Ældresagens Besøgsvenner i Gladsaxe

Kontakt: Jette Holte                                                 E-mail: jetteholte@gmail.com
Telefon: 22 90 22 91                                                

Aktiviteter: Besøg hos ældre borgere i Gladsaxe Kommune.


 

Find en frivillig social forening i Gladsaxe