Børn, unge og pårørende

Børns Vilkår

Kontakt: Hans Christian Niebuht                            E-mail: hc@bornsvilkar.dk
Telefon: 51 36 04 88                                              Hjemmeside: bornsvilkar.dk
                                                                                Facebook: Børns Vilkår

Aktiviteter: Børns Vilkår er en privat, humanitær og politisk uafhængig organisation, der arbejder for, at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. Hovedaktiviteten er, at udføre frivilligt socialt arbejde via rådgivningstilbuddet BørneTelefonen. Foreningens uddannelsesafdeling holder oplæg og laver trivselsforløb på skoler i hele landet. Forældre- og FagTelefonen rådgiver forældre, pårørende og børnefaglige, og foreningens professionelle bisiddere er med børn, når de skal til samtale i kommune og statsforvaltning.


Børns Voksenvenner

Kontakt: Mikkel Hyldebrandt Jensen                      E-mail: info@voksenven.dk
Telefon: 33 15 19 48                                               Hjemmeside: voksenven.dk/omradekontor/hovedstaden
                                                                                 Facebook: Børns Voksenvenner - Hovedstaden
 

Aktiviteter: Børns Voksenvenner skaber landet over venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige voksne med de rette menneskelige kompetencer samt tid og overskud til at gøre en forskel. Børn, der mangler fortrolige voksne og rollemodeller i deres liv kan være sårbare og opleve ensomhed og dårligt selvværd. Behovet for en ekstra voksen kan skyldes skilsmisse, dødsfald eller svær sygdom i familien. Vores voksenvenner er frivillige og træder til som en ekstra voksen rollemodel og fortrolig og er med til at styrke både barnets selvværd og tryghed og give barnet mod på nye udfordringer.
Børnene, der får en voksenven, er typisk mellem 6 og 12 år. Det er også muligt at få en familieven, der er der for hele familien – typisk en enlig forælder med et eller flere børn mellem 0 og 6 år. Alle voksenvenner og familievenner skal have en ren straffe- og børneattest og skal desuden gennemgå en omfattende screenings- og matchproces foretaget af vores uddannede matchere. Vi matcher på baggrund af køn, geografi, interesser og kemi.


FBU Forældrelandsforeningen – Region Hovedstaden

Kontakt: Nee Kjær                                                     E-mail: neefbu@live.dk      
Telefon: 25 72 49 97
                      
Aktiviteter: Samler, støtter og rådgiver forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter "Lov om Social Service”, herunder anbringelse uden for hjemmet. Rådgivning, forældrekurser, bisidderordning og medlemsblad. Landsdækkende åben, anonym telefonrådgivning på FBU-LINIEN tlf. 70 27 00 27.


Foreningen Far

Kontakt: se online: www.foreningenfar.dk

Aktiviteter: Foreningen Far tilbyder gratis rådgivning om faderskab, barsel, far og barn aktiviteter, samt digital post, skilsmisser, barnets økonomi, ligestilling, familiejura og offentlige myndigheder. Forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn er velkommen. Du møder bare op, men check altid hjemmesiden for aktuelle åbningstider. Foreningen Far har fokus på det bedste for barnet og hele familien.

Træffetid: Åben, anonym rådgivning i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, onsdage i ulige uger kl.19:30–21:00.


Reservebedsteordningen

Kontakt: Koordinator Karin Grøntved                        E-mail: gladsaxe.bedste@gmail.com
Telefon: 27 39 26 45

Aktiviteter: Formidling af kontakt mellem reservebedsteforældre og småbørnsforældre med behov for hjælp til børnepasning ved akut sygdom.


Ungdommens Røde Kors i Gladsaxe

Kontakt: Formand Line Larsen                                   E-mail: urkgladsaxe@urkmail.dk
                                                                                     Hjemmeside: urk.dk
Kontakt: Peter Bollhorn (Lektiecafé Høje Gladsaxe)  E-mail: pbollhorn@gmail.com
Telefon: 2029 1410

Aktiviteter: Lektiecaféer i Høje Gladsaxe for unge i 9-10. klasse og på ungdomsuddannelser. Lektiecafe i Høje Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2860 Søborg, hver onsdag kl. 17:00-19:00.
 


Værebroparken Lektiecafe

Kontakt: Laila Bacher                                                  E-mail: lailabacher@hotmail.com
Telefon: 6133 7160
 

Aktivitet: I vores lokaler i Værebrorådgivningen tilbyder vi hver torsdag, fra kl. 16-18, lektiehjælp til unge mennesker fra 10. klasse og opefter. Dermed er der også tale om unge, der er i gang med ungdomsuddannelser. På længere sigt er det også formålet at synliggøre, hvilke muligheder de unge har, når de er færdige med deres eksamener. Mange af de unge i lektiecaféen har en anden etnisk baggrund end dansk og har ikke altid de bedste forudsætninger for at vide ret meget om det danske system. Det kan vores frivillige til gengæld hjælpe med. Adresse: Værebrovej 72 (fra maj 2019: Værebrovej 76) 2880 Bagsværd.


 

Find en frivillig social forening i Gladsaxe