Børn, unge og pårørende

Børns Vilkår

Kontakt: Hans Christian Niebuht                            E-mail: hc@bornsvilkar.dk
Telefon: 51 36 04 88                                              Hjemmeside: www.bornsvilkar.dk
                                                                                Facebook: Børns Vilkår

Aktiviteter: Børns Vilkår er en privat, humanitær og politisk uafhængig organisation, der arbejder for, at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. Hovedaktiviteten er, at udføre frivilligt socialt arbejde via rådgivningstilbuddet BørneTelefonen. Foreningens uddannelsesafdeling holder oplæg og laver trivselsforløb på skoler i hele landet. Forældre- og FagTelefonen rådgiver forældre, pårørende og børnefaglige, og foreningens professionelle bisiddere er med børn, når de skal til samtale i kommune og statsforvaltning.


Børns Voksenvenner

Kontakt: Sarah Højgaard Cawood                           E-mail: kbh@voksenven.dk,
Telefon: 33 15 19 48                                                             shc@voksenven.dk
                                                                                  Hjemmeside: www.voksenven.dk\koebenhavn
                                                                                  Facebook: Børns Voksenvenner København

Aktiviteter: Børns Voksenvenner arbejder forebyggende med skabe nære og dybe venskaber mellem ressourcestærke voksne og ensomme udsatte børn mellem 6 og 12 år. Børnene har behov for kontakt med en anden voksen, fordi samvær med den fraværende forælder er sporadisk, ikke-eksisterende og/eller problematisk. Der er også voksenvenner til børn med en søskende eller en forælder med et handicap, og hvor familiens ressourcer bruges på det handikappede familiemedlem, samt et program for enlige familier, hvor der er børn 0-6 år/gravide og hvor der knyttes en moden familieven til hele familien.


FBU Forældrelandsforeningen – Region Hovedstaden

Kontakt: Nee Kjær                                                     E-mail: neefbu@live.dk      
Telefon: 25 72 49 97
                      
Aktiviteter: Samler, støtter og rådgiver forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter "Lov om Social Service”, herunder anbringelse uden for hjemmet. Rådgivning, forældrekurser, bisidderordning og medlemsblad. Landsdækkende åben, anonym telefonrådgivning på FBU-LINIEN tlf. 70 27 00 27.


Foreningen Far

Kontakt: se online: www.foreningenfar.dk

Aktiviteter: Foreningen Far tilbyder gratis rådgivning om faderskab, barsel, far og barn aktiviteter, samt digital post, skilsmisser, barnets økonomi, ligestilling, familiejura og offentlige myndigheder. Forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn er velkommen. Du møder bare op, men check altid hjemmesiden for aktuelle åbningstider. Foreningen Far har fokus på det bedste for barnet og hele familien.

Træffetid: Åben, anonym rådgivning i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd, onsdage i ulige uger kl.19:30–21:00.


Reservebedsteordningen

Kontakt: Koordinator Karin Grøntved                        E-mail: gladsaxe.bedste@gmail.com
Telefon: 27 39 26 45

Aktiviteter: Formidling af kontakt mellem reservebedsteforældre og småbørnsforældre med behov for hjælp til børnepasning ved akut sygdom.


Ungdommens Røde Kors i Gladsaxe

Kontakt: Formand Stine                                              E-mail: urk.gladsaxe@gmail.com
                                                                                     Hjemmeside: www.urk.dk
Lektiecafé Høje Gladsaxe:
Kontakt: Laura Ryder Tønnesen                                E-mail: sagwapost@gmail.com
Telefon: 20 48 98 86

Lektiecafé Værebroparken:
Kontakt: Laila Bacher                                                 E-mail: lektiecafevaerebro@gmail.com
                                                                                     Facebook: Værebro Lektiecafé

Aktiviteter: Lektiecaféer i Høje Gladsaxe og Værebro for unge i 9, 10. klasse og på ungdomsuddannelser. Lektiecafeen i Høje Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2860 Søborg, er åben hver onsdag kl. 19.15 til 21.00. Her kan de unge komme og få hjælp til deres lektier eller til eksamensforberedelse. Lektiecafee i Værebrorådgivningen hver torsdag kl. 16-18 


Erhvervsguiderne

Kontakt: Center for Socialt Ansvar                          E-mail: info@erhvervsguiderne.dk
Telefon: 51 40 82 50

Aktiviteter: Frivillige voksne mentorer for unge fra 7.-10. klasse, som gerne vil have en hjælpende hånd til at klare skolen bedre, få mere struktur i tilværelsen og fokus på fremtiden.


 

Find en frivillig social forening i Gladsaxe