Humanitære foreninger og menighedspleje

Amnesty International - Gladsaxe støttegruppe 

Kontakt: Per Bræmer                                               E-mail: emkpolymers@gmail.com
Telefon: 39 69 06 69                                                E-mail: lyramusik@sol.dk 
                                                                                  Hjemmeside: 
www.amnesty.dk                              

Aktiviteter: Brevskrivning, indsamling, udstillingsaktiviteter og udbredelse af kendskab til Amnesty International.


Bagsværd Kirke

Kontakt: Malene Plambech Lundsgaard                  E-mail: salmerytmik@gmail.com
Telefon: 44 98 41 41                                                  Hjemmeside: www.bagsværdkirke.dk

Aktiviteter: Gå tur og fællesskab, sangeftermiddage. Åbent hus hvor der laves børnetøj og tæpper til nødlidende børn i Afrika. Onsdagstræf med oplæg, foredrag og meget andet. Taxvej 14-16, 2880 Bagsværd.


Buddinge Kirkes Menighedspleje

Kontakt: Sognepræst Peter Friis Olesen, Buddingevej 293, 2860 Søborg
Telefon: 39 69 18 81. Tirsdag kl. 17:00 - 18:00, onsdag kl. 16.30 - 17.30, torsdag kl. 11:00 - 12:00 og fredag kl. 9:00 - 10:00.
                                                                                       E-mail: pfo@km.dk                                                  
                                                                                       Hjemmeside: www.buddingekirke.dk

Aktiviteter: Besøgstjeneste og økonomisk hjælp til folk i sognet.


Gladsaxe Kirkes Menighedspleje

Kontakt: Sognepræst Roar Tuxen Lavik, Provst Bentzons Vej 1, 2860 Søborg.

Telefon: 3955 1111 / 6166 8477                           Email: RTL@km.dk
                                                                              Hjemmeside: www.gladsaxekirke.dk
                                                                                                                                                         

Aktiviteter: Mange aktiviteter for børn og unge: babysalmesang, spire- og ungdomskor, spaghettigudstjeneste.   For voksne: Hyggeklub og foredrag, lys- og mindegudstjenester, fyraftensgudstjenester, m.v. Besøgstjeneste. Julehjælp til økonomisk trængende i sognet.


Harald Sogns Menighedspleje

Kontakt: Jeppe Ladegaard eller sognemedhjælper Sanne Gleerup Damborg. Haraldskirken, Høje Gladsaxe Torv 3, 2860 Søborg.
Telefon: 30 32 03 70/39 69 03 70                                E-mail: jl.haraldskirken@gmail.com
                                                                                                   sognemedhjaelper@haraldskirken.dk
                                                                                      Hjemmeside: www.haraldskirken.dk

Aktiviteter: Julehjælp til økonomisk trængende, aktion børnehjælp, hvor der strikkes og hygges, stavgangerne mødes og går tur.


Røde Kors - Gladsaxe afdeling

Kontakt: Birthe Nielsen                                                E-mail: birthe.nielsen@webspeed.dk
Telefon: 51 50 67 37                                                    Hjemmeside: www.rodekors.dk  

Aktiviteter: Nørklere, besøgstjeneste, samaritter, førstehjælpskurser, cykeltræning, vågetjeneste og Værket – et tilbud for voksne ensomme. Se kontaktoplysninger til besøgstjenesten i afsnittet ”Besøgstjenester”.


Røde Kors Nørklerne

Kontakt: Birthe Nielsen                                            E-mail: birthe.nielsen@webspeed.dk
Telefon: 51 56 67 37                                                Hjemmeside: www.rodekors.dk

Aktiviteter: Nørklerne er et tilbud om socialt samvær, samtidig med at der bliver syet og strikket tøj til sårbare mennesker. Tøjet går dels til børn ude i verden, dels til flygtninge og andre sårbare mennesker i Danmark. Nørklerne mødes 2 gange om måneden.


Røde Kors Samaritter og Førstehjælp

Kontakt Samarit: Ditte Fischer                                  E-mail: dittefis@youmail.dk
Telefon: 53 58 98 72

Vagtkoordinator: Alexander Moody                          E-mail: am_drkgladsaxe@hotmail.com    
Telefon: 50 47 89 59                                          

Aktiviteter: Samaritterne er en af grundpillerne i Røde Kors arbejde. Røde kors Samaritterne i Gladsaxe deltager i Samarittervagt ved sportsstævner, koncerter og andre arrangementer, hvor mange mennesker samles. Røde Kors afholder kurser i førstehjælp. Tilmelding til førstehjælpskurser am_drkgladsaxe@hotmail.com 


Røde Kors Værket

Kontakt: Elisabeth Halskov Andersen                      E-mail: gladsaxe.værket@rødekors.dk
Telefon: 42 59 99 08

Kontakt: Birthe Nielsen                                            E-mail: birthe.nielsen@webspeed.dk
Telefon: 51 50 67 37                                                 Hjemmeside: www.rodekors.dk

Aktiviteter: Værket er et tilbud til voksne mellem 30 og 60 år, som savner voksne i deres liv. I værket mødes man om fælles aktiviteter, som deltagerne er med til at bestemme. Det kan være at spise sammen, gå ture, spille spil eller tage på en udflugt. På møderne laves også øvelser og udveksler erfaringer. I værket får man redskaber til at blive stærkere i sociale sammenhænge. Her kan man sammen med andre finde måder at bryde ensomheden på.


Samvirkende Menighedsplejer

Kontakt: Koordinator for aflastningstjenesten Nina Baun, Valby Tingsted 7, 2500 Valby.
Telefon: 36 13 06 39/26 89 06 26                            E-mail: nb@menighedsplejer.dk
                                                                                  Hjemmeside:  www.menighedsplejer.dk

Aktiviteter: Aflastning i hjemmet for pårørende til demensramte, alvorligt syge og døende. Candlelight dinner, erindringsgrupper på plejecentre, samtale, støtte- og sorggrupper for pårørende til demensramte og yngre med en demenssygdom. Busture for demensramtes efterladte. Ugentligt mødested for pårørende og demensramte. Rådgivningsarrangementer hos familier, der har en demenssyg.


Søborgmagle Kirkes Menighedspleje

Kontakt: Pernille Tillner Andersen, Søborgmagle Kirkes Menighedspleje, Grønnemose Alle 77, 2860 Søborg
Telefon: 21 81 03 90/39 67 03 90                            E-mail: pta@soeborgmaglekirke.dk
                                                                                  E-mail: soeborgmagle.sogn@km.dk
                                                                                  Hjemmeside: www.soeborgmaglekirke.dk 

Aktiviteter: Mange aktiviteter for børn og unge. For ældre: Mandagssamvær, tirsdagstræf med spisning, foredrag, litteraturkreds. Seniorklub for herrer og strikkeklub. Ture for aktive ældre.


 

Find en frivillig social forening i Gladsaxe