Integration

Bydelsmødre Høje Gladsaxe

Kontakt: Christina Andersen E-mail: cander@gladsaxe.dk
Telefon: 2042 1680
Aktiviteter: Frivillige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå.
Høje Gladsaxe Torv 2B, 2860 Søborg – Vores HG.


Kulan Organisation, Gladsaxe

Kontakt: Farah Said                                              E-mail: kulanorga@hotmail.com
Telefon: 28 89 75 99

Aktiviteter: Fremme de herboende unges (mellem 10-25 år) og deres forældres muligheder for deltagelse i forskellige former for sport, sociale aktiviteter og rådgivning. Herunder også lektiehjælp, fællesspisning og foredrag.


Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe

Kontakt: Formand Stine Riis                                     E-mail: kristineriis@mail.dk
Telefon: 4018 5030
Kontakt: Ulla Kleisdorff                                             E-mail: gladsaxenetvaerk@gmail.com
Telefon: 2323 1910                                                   Hjemmeside: netvaerkgladsaxe.dk

Aktiviteter: Netværk for nydanskere, som har brug for hjælp i hverdagen eller blot vil møde andre. Ugentlig sprogcafé med kaffe og te, lektiehjælp, hjælp til breve fra kommunen og staten. Hjælp til opgaver på studiet, samt diverse sociale og kulturelle aktiviteter. Tirsdag kl. 17:00-20:00 på Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg.


Somalisk kvindeforening i Gladsaxe

Kontakt: Sadia Adan Galool                                     E-mail: sgalool@yahoo.dk            
Telefon: 39 67 31 26 / 27 14 87 05 (kl. 18:00)

Aktiviteter: Socialt samvær, motion, weekendture og kulturelle arrangementer samt lektiehjælp til børnene.


Venligboerne Gladsaxe

Kontakt til sprogcafe: Elisabetta Bosetti                  E-mail: elbosetti@gmail.com
                                                                                    Facebook: https://www.facebook.com/groups/Venligboerne/

Aktiviteter: Vi er en gruppe af mennesker, der betragter hver eneste flygtning som en kilde til inspiration. Vi har lyst til at byde dem velkommen til landet og vil gøre os umage med at være venlige i mødet med dem.
Vi er en del af et landsdækkende fællesskab, og kan vi ikke være behjælpelige med det nye medborgere måtte have brug for, kan vi altid hjælpe med at skabe kontakter til Venligboere i nabogrupper, eller grupper med flere ressourcer.


 

Find en frivillig social forening i Gladsaxe