Oplysning og rådgivning

Advokatvagten

Kontakt: Gladsaxe Hovedbibliotek, lokale 6, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg
Hjemmeside: www.advokatvagterne.dk 

Aktiviteter: I din lokale advokatvagt, kan du - helt anonymt – modtage en hurtig juridisk vurdering af din situation. Advokatvagten kan dog ikke føre din sag, og du kan ikke ringe – men skal møde op personligt. Samtlige vagter afholdes torsdage kl. 16:00 - 18:30 - for konkrete datoer se hjemmeside.


Akuttilbuddet

Kontakt: Nybrogård, Nybrovej 321, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 20 35 38 31                                                   E-mail: akuttilbuddet@gladsaxe.dk

Aktiviteter: Telefonrådgivning for borgere i akut psykisk krise, pårørende og samarbejdspartnere i Gladsaxe kommune. Akuttilbuddet har åbent døgnet rundt – alle ugens dage på Nybrovej 321, 2800 Kongens Lyngby. Tilbuddet er kommunalt.


Boligsocial helhedsplan i Høje Gladsaxe: Vores HG – en verden af muligheder

Kontakt: Sekretariatsleder Christine Bille, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2860 Søborg, torsdag kl. 16-18
Telefon: 39 69 36 51                                                 Hjemmeside: www.facebook.com/voresHG

Aktiviteter: Vores HG er den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe - vi arbejder for at øge trygheden og trivslen for alle i området og laver netværksskabende projekter og aktiviteter.


Borgerrådgiver

Kontakt: Borgerrådgiver Preben Rohde                   E-mail: borgerraadgiver@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 69 00                                                
Hjemmeside: www.gladsaxe.dk/kommunen/servicemenu/om_kommunen/sagsbehandling/borgerraadgiver

Aktiviteter: Sikre, at der er en konstruktiv dialog mellem kommunen og borgerne, og hjælpe borgerne med at finde vej i systemet eller forstå et brev fra den kommunale organisation. Give vejledning i forbindelse med klager - og behandle klager over sagsbehandling eller over personalets optræden. Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen og refererer direkte til Gladsaxe Byråd.


Familie- og ungecenteret

Kontakt: Gladsaxe Familie- og Ungecentret, Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 49 00                                                  E-mail: gfuc@gladsaxe.dk

Aktiviteter: Gladsaxe kommunes tilbud til børn, unge og familier, der har brug for hjælp. Åben anonym rådgivning henvender sig til familier med børn og unge under 18 år.

Træffetid: Ring på 20 49 74 16 mandag til fredag kl. 11:00 - 13:00. Tilbuddet er kommunalt.


Kildevældet

Kontakt: Unge-Huset, Valdemars Allé 81 B+C, 2860 Søborg
Telefon: 40 13 51 39                                                    Hjemmeside: www.gladsaxe.dk/kildevaeldet

Aktiviteter: Kildevældet er et åbent samværs – og aktivitetstilbud for unge, med psykiske og sociale problemer, fra 18 til 29 år i Gladsaxe kommune. Aktiviteterne inkluderer bl.a. motion og fællesspisning. Åbent hus hver torsdag kl. 16:00 - 21:00 - vi spiser kl. 18:00 og hygger os. Tilbuddet er kommunalt.


Lejernes Fris Retshjælp

Kontakt: Lejernes Fris Retshjælp
E-mail: mail@lejerens-fr.dk                                           Hjemmeside: https://www.lejerens-fr.dk/

Aktiviteter: Lejerens Frie Retshjælp er en gratis retshjælp, som kan hjælpe dig med problemstillinger inden for lejeloven. Vi hjælper både lejere og udlejere. Et stort hold af jurastuderende sidder klar til at give dig gratis juridisk rådgivning.


Offerrådgivningen på Københavns vestegn.

Telefon: 23 68 60 37 (døgnåben) – Københavns Vestegns Politikreds
Telefon: 116 006 (døgnåben) – Landsdækkende         Hjemmeside: www.offerraadgivning.dk

Aktiviteter: Telefonrådgivning til ofre, vidner og pårørende efter kriminalitet og ulykker. I særlige tilfælde kan der arrangeres et personligt møde, baseret på frivillige.


Patient- og pårørendevejleder

Kontakt: Pia Jeanne Christensen                             E-mail: patientvejleder@gladsaxe.dk    
Telefon: 39 57 55 69 – tirsdag, onsdag og fredag kl. 10:00 - 15:00.
                                                                                   Hjemmeside: www.gladsaxe.dk/patientogpaaroerendevejledning

Aktiviteter: Råd og vejledning i forbindelse med alvorlig sygdom. Tilbuddet er kommunalt.


Psykologisk Korttids Rådgivning

Telefon: 20 58 08 74                                               E-mail: pkrbagsvaerd@protonmail.com
                                                                                 Hjemmeside: www.pkrbagsvaerd.com

Aktiviteter: Psykologisk Korttids Rådgivning tilbyder gratis og anonyme rådgivningsforløb på op til fem samtaler med frivillige psykologer og psykologistuderende. Rådgivningen foregår i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd.

Træffetid: Ring og læg besked, så bliver du ringet op.


Psykologisk Ungerådgivning

Telefon: 39 57 33 33                                                  E-mail: psykoung@gladsaxe.dk
                                                                                    Hjemmeside: www.gladsaxe.dk/unge_sundhed

Aktiviteter: Ungerådgivningen er åben for unge mellem 15 og 24, der har brug for hjælp til personlige problemer, som for eksempel tristhed, mobning eller andre konflikter. Unge som er bosiddende i Gladsaxe kan henvende sig anonymt til tilbuddet, hvor de kan få hjælp. Rådgivningen har åbent tre dage om ugen samt telefonisk rådgivning hver dag mellem kl. 11:00 og 12:00. Hvis psykologen er optaget af samtale, bliver den unge kontaktet inden for et døgn.

Åbningstider og adresser er:

  • Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg
    Åbent mandag kl. 15.00-19.00
  • Villaen, Taxvej 23, 2880 Bagsværd
    Åbent onsdag kl. 12.00-16.00
  • Ungeenheden, Gladsaxevej 378, 2860 Søborg
    Åbent torsdag kl. 10.00-18.00

Sorg-krise rådgivning

Kontakt: Forebyggelsescenteret, Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 57 56                                                           E-mail: psykotera@gladsaxe.dk

Aktiviteter: Er du i sorg eller krise? Føler du dig udbrændt eller stresset? Rådgivningen er et kommunalt tilbud.


Sundt Liv Vejledningen

Kontakt (E-mail): sundtliv@gladsaxe.dk                           Hjemmeside: www.gladsaxe.dk/sundtliv
Adresse: Værebrovej 72, 2880 Bagsværd. Tid: Tirsdag. kl. 14:00 - 16:00.

Aktiviteter: I Sundt Liv Vejledningen kan du få en individuel samtale om din levevis og personlig vejledning i at ændre den. Som del af vejledningen kan indgå måling af din fedtprocent, dit BMI tal eller dit blodtryk. Ved vejledningen tager du og sygeplejersken udgangspunkt i de sundhedsmæssige spørgsmål eller problemer, du har.

Du kan sparre med Sygeplejersken om for eksempel mad og måltider, rygning, alkohol, motion eller stress. Ud fra de sundhedsmæssige spørgsmål eller problemer du har, kan vi støtte dig i at lægge en plan for, hvordan du kan komme videre. Der er ingen tidsbestilling, du møder bare op i åbningstiden. Du kan være anonym og det er gratis.


Thora center – Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Kontakt: Bodil Dichow                                            E-mail: abuse@thoracenter.dk
Telefon: 33 32 86 50, mandag-torsdag kl. 10.00 - 15.00
Hjemmeside: www.thoracenter.dk

Aktiviteter: Thora Center er en landsdækkende humanitær organisation, der arbejde for at forbedre livskvaliteten for mennesker, som er berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. Telefonisk og personlig rådgivning, støttegrupper, individuel tilpasset behandlingsforløb samt informationsarbejde og foredrag. Thora Center samarbejder med De Frivilliges Hus om gratis anonym rådgivning for Gladsaxeborgere. Gratis og anonym rådgivning for Gladsaxeborgere i De Frivilliges Hus, sidste torsdag i måneden. kl. 13:00 - 14:30.


Ungeenheden

Kontakt: Bettina Jantzen                                            E-mail: amcbnj@gladsaxe
Telefon: 3010 3144
Hjemmeside: http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/job_og_arbejdsmarked/ungeenheden

Aktiviteter: Hvis du har forladt folkeskolen og af den ene eller den anden grund har ’ondt i livet’, eller hvis det ikke går, som du havde forestillet dig med din uddannelse - så kontakt Birgitte Jensen, ungementor i Ungeenheden.

Træffetid: Kommunens åbningstid. Tilbuddet er kommunalt.


Værebro Rådgivning

Kontakt: Værebrovej 72, 2880 Bagsværd. Mandag, tirsdag, fredag kl. 10:00 - 15:30 og torsdag kl. 10:00 - 19:00
Telefon: 39 57 60 60                                                 E-mail: vaerebroraadgivning@gladsaxe.dk

Aktiviteter: Individuel rådgivning og social rådgivning for beboerne i Værebro. Tilbuddet er kommunalt.


Økonomisk Rådgivning, Gladsaxe

Kontakt: Dansk Folkehjælp, tlf.: 70 220 230 Email: post@folkehjaelp.dk
Hjemmeside: www.folkehjaelp.dk/wp/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/oekonomisk-raadgivning/

Aktiviteter: I den frivillige økonomiske rådgivning kan du få uvildig, anonym rådgivning af finansielt kompetente rådgivere, hvis du har økonomiske problemstillinger, du ikke selv kan overskue. Rådgivningen omfatter budgetlægning, gældsoversigt og hjælp til at indgå aftaler med kreditorer samt gode råd og vejledning ift. at få styr på din økonomi.
Aftale om rådgivning, tid m.v., aftales individuelt og rådgivningen foregår på ”Mødestedet”, Bagsværd Hovedgade 175, Søborg.


Åben anonym rusmiddelrådgivning

Telefon: 39 57 39 00, mandag-fredag kl. 9:00-13:00 E-mail: rusmidler@gladsaxe.dk 
Hjemmeside:
www.gladsaxe.dk/rusmiddelcentret/voksen

Aktiviteter: Rådgivning om behandlingsmuligheder, vejledning om selvhjælpsgrupper, rådgivning til pårørende. Borgere kan få anonym rådgivning om brug af rusmidler og behandling i kommunen. Du kan ringe eller sende en SMS helt anonymt. Tilbuddet er kommunalt.


 

Find en frivillig social forening i Gladsaxe