Oplysning og rådgivning

Advokatvagten

Kontakt: Gladsaxe Hovedbibliotek, lokale 2 eller 6, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg
Hjemmeside: www.advokatvagterne.dk 

Aktiviteter: Hos Advokatvagten kan du møde op og få mundtlig juridisk rådgivning. Du kan få svar på de mest almindelige personlige juridiske spørgsmål om for eksempel skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, leje af bolig, arveforhold og erstatning. Advokaterne i Advokatvagten kan give dig en hurtig juridisk vurdering af din situation, men de kan ikke føre din sag. Du har mulighed for at henvende dig anonymt.
Afholdes torsdage i ulige uger. kl. 16:30-18:30 - for konkrete datoer se hjemmeside.


Akuttilbuddet

Kontakt: Nybrogård, Nybrovej 321, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 20 35 38 31                                                   E-mail: akuttilbuddet@gladsaxe.dk

Aktiviteter: Rådgivning for borgere i akut psykisk krise, pårørende og samarbejdspartnere i Gladsaxe kommune. Akuttilbuddet har åbent for personligt


Borgerrådgiver

Kontakt: Borgerrådgiver Preben Rohde                   E-mail: borgerraadgiver@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 69 00                                                
Hjemmeside: www.gladsaxe.dk/kommunen/servicemenu/om_kommunen/sagsbehandling/borgerraadgiver

Aktiviteter: Sikre, at der er en konstruktiv dialog mellem kommunen og borgerne, og hjælpe borgerne med at finde vej i systemet eller forstå et brev fra den kommunale organisation. Give vejledning i forbindelse med klager - og behandle klager over sagsbehandling eller over personalets optræden. Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen og refererer direkte til Gladsaxe Byråd.


Dansk Folkehjælp – økonomisk rådgivning

Navn: Yvonne Lerche                                                 E-mail: post@folkehjaelp.dk
Telefon: 70 22 02 30
Aktiviteter: Økonomisk rådgivning herunder forhandling med kreditorer, udarbejdelse af budget, gældssanering og hjælp til, hvordan du holder styr på økonomien i fremtiden.


Familie- og ungecenteret

Telefon: 39 57 49 00                                                   E-mail: familiecenter@gladsaxe.dk
Aktiviteter: Gladsaxe kommunes tilbud til børn, unge og familier, der har brug for hjælp. Åben anonym rådgivning henvender sig til familier med børn og unge under 18 år – adresse: Gladsaxe Familie- og Ungecenter, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.
Træffetid på 2049 7416 mandag-fredag kl. 11:00-13:00. Kommunalt tilbud.


Kildevældet

Kontakt: Unge-Huset, Valdemars Allé 81 B+C, 2860 Søborg
Telefon: 40 13 51 39                                                    Hjemmeside: www.gladsaxe.dk/kildevaeldet

Aktiviteter: Kildevældet er et åbent samværs – og aktivitetstilbud for unge, med psykiske og sociale problemer, fra 18 til 29 år i Gladsaxe kommune. Aktiviteterne inkluderer bl.a. motion og fællesspisning. Åbent hus hver torsdag kl. 16:00 - 21:00 - vi spiser kl. 18:00 og hygger os. Tilbuddet er kommunalt.


Lejernes Fris Retshjælp

Kontakt: Lejernes Fris Retshjælp
E-mail: mail@lejerens-fr.dk                                           Hjemmeside: https://www.lejerens-fr.dk/

Aktiviteter: Lejerens Frie Retshjælp er en gratis retshjælp, som kan hjælpe dig med problemstillinger inden for lejeloven. Vi hjælper både lejere og udlejere. Et stort hold af jurastuderende sidder klar til at give dig gratis juridisk rådgivning.


Offerrådgivningen på Københavns vestegn.

E-mail: kbh-vestegn@offerraadgivning.dk
Telefon: 23 68 60 37 (døgnåben) – Københavns Vestegns Politikreds
Telefon: 116 006 / 7221 7221 (døgnåben) - Landsdækkende
Hjemmeside: offerraadgivning.dk
 

Aktiviteter: Telefonrådgivning til ofre, vidner og pårørende efter kriminalitet og ulykker.
I særlige tilfælde kan der arrangeres et personligt møde, baseret på frivillige.


Patient- og pårørendevejleder

Kontakt: Pia Jeanne Christensen                             E-mail: patientvejleder@gladsaxe.dk    
Telefon: 39 57 55 69 – tirsdag, onsdag og fredag kl. 10:00 - 15:00.
                                                                                   Hjemmeside: www.gladsaxe.dk/patientogpaaroerendevejledning

Aktiviteter: Råd og vejledning i forbindelse med alvorlig sygdom. Tilbuddet er kommunalt.


Psykologisk Korttids Rådgivning

Telefon: 20 58 08 74                                               E-mail: pkrbagsvaerd@protonmail.com
                                                                                 Hjemmeside: www.pkrbagsvaerd.com

Aktiviteter: Psykologisk Korttids Rådgivning tilbyder gratis og anonyme rådgivningsforløb på op til fem samtaler med frivillige psykologer og psykologistuderende. Rådgivningen foregår i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd.

Træffetid: Ring og læg besked, så bliver du ringet op.


Psykologisk Ungerådgivning

Telefon: 39 57 33 33                                                  E-mail: psykoung@gladsaxe.dk
                                                                                    Hjemmeside: gladsaxe.dk/unge_sundhed

Aktiviteter: Ungerådgivningen er åben for unge mellem 15-29 år, der har brug for hjælp til personlige problemer, som for eksempel tristhed, mobning eller andre konflikter. Unge som er bosiddende i Gladsaxe kan henvende sig anonymt til tilbuddet. Rådgivningen tilbyder som udgangspunkt op til 5 samtaler med en psykolog. Der er også mulighed for telefonisk rådgivning.
Henvendelse sker på mail eller telefon. Hvis psykolog er optaget af samtale, bliver den unge kontaktet indenfor et døgn (hverdage) på mail eller telefon. Kommunalt tilbud.


Sundt Liv Vejledningen

Kontakt (E-mail): sundtliv@gladsaxe.dk                           Hjemmeside: gladsaxe.dk/sundtliv
Adresse: Værebrovej 72, 2880 Bagsværd. Tid: Tirsdag. kl. 14:00 - 16:00.

Aktiviteter: Få en individuel samtale om din levevis og personlig vejledning i at ændre den med en sygeplejerske. Få målt din fedtprocent, dit BMI-tal eller dit blodtryk. Vi tager udgangspunkt i de sundhedsmæssige spørgsmål eller problemer, du har, f.eks. mad og måltider, rygning, alkohol, motion eller stress. Ingen tidsbestilling, du møder bare op i åbningstiden. Gratis og anonymt. Rådgivningen er et kommunalt tilbud.
Værebrovej 72, 2880 Bagsværd. Træffe tirsdag. kl. 14:00-16:00.


Thora center – Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Kontakt: Bodil Dichow                                            E-mail: abuse@thoracenter.dk
Telefon: 33 32 86 50, mandag-torsdag kl. 10.00 - 15.00
Hjemmeside: www.thoracenter.dk

Aktiviteter: Landsdækkende humanitær organisation, der arbejder for at forbedre livskvaliteten for mennesker berørt af seksuelle overgrebsproblematikker. Telefonisk og personlig rådgivning, støttegrupper, individuelt tilpasset behandlingsforløb, samt informationsarbejde og foredrag.
 


Ungeenheden

Telefon: 3957 5000 (kl. 9:00-14:00)                         E-mail: ugu@gladsaxe.dk

Aktiviteter: Hvis du har forladt folkeskolen og af den ene eller den anden grund har ’ondt i livet’, eller hvis det ikke går, som du havde forestillet dig med din uddannelse


Vores HG – Den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe

Kontakt: Vores HG                                                   Mail: mail@voreshg.dk
Telefon: 3969 3651                                                  Hjemmeside: voreshg.dk

Aktiviteter: Vores HG er den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe.
Vi laver forskellige aktiviteter for og med beboerne i området. Vi samarbejder også med andre frivillige foreninger og organisationer. Sammen arbejder vi for at gøre Høje Gladsaxe til et endnu bedre sted at bo og være. Det kan vi kun gøre i fællesskab.
Høje Gladsaxe Torv 2B, 2860 Søborg.


Værebro Rådgivning

Kontakt: Værebro Rådgivning                                   E-mail: vaerebrorådgivning@gladsaxe.dk
Telefon: 3957 6060
 

Aktiviteter: Individuel rådgivning og social rådgivning for beboerne i Værebro. Kommunalt tilbud. Værebrovej 72 (fra maj 2019: Værebrovej 76), 2880 Bagsværd. Mandag-onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 10:00-19:00
Game: en non-profit organisation, som arbejder med gadeidræt og streetkultur. Vi uddanner unge til at drive træninger i streetbasket, gadefodbold og street dance i boligområdet.


Åben anonym rusmiddelrådgivning

Telefon: 39 57 39 00, kl. 9:00-13:00                            E-mail: rusmidler@gladsaxe.dk 
Hjemmeside:
gladsaxe.dk/rusmiddelcentret/voksen

Aktiviteter: Rådgivning om behandlingsmuligheder, vejledning om selvhjælpsgrupper, rådgivning til pårørende. Borgere kan få anonym rådgivning om brug af rusmidler og behandling i kommunen. Du kan ringe eller sende en SMS helt anonymt. Tilbuddet er kommunalt.


Åben sorg- og kriserådgivning

Kontakt: Psykoterapeut Hans Henrik Andresen 
Telefon: 2585 4757
Aktiviteter: Går med en sorg, du gerne vil have hjælp til? Føler dig stresset, udbrændt eller er i en krise?
Sorg- og kriserådgivningen er åben for alle borgere i Gladsaxe. Du får mulighed for at tale din situation igennem med rådgiveren og måske se den med nye øjne. Derudover får du konkret vejledning om, hvordan du kan komme videre. Rådgivningen er uforpligtende og anonym. Kommunalt tilbud.
Rådgiveren er sygeplejerske og psykoterapeut. 
Forebyggelsescenteret, Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg

Find en frivillig social forening i Gladsaxe