Relevante råd i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes Handicapråd

Kontakt: Sekretær for Handicaprådet Annabritt Jakielski, Analyse og Udvikling, Social- og Sundhedsforvaltningen, Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg.
Telefon: 39 57 55 04 (mandag-fredag kl. 10:00-14:00)
Mail: handicapradet@gladsaxe.dk, annjak@gladsaxe.dk

Aktiviteter: Gladsaxe Kommunes Handicapråd arbejder for at skabe lige muligheder for handicappede. Rådet arbejder med alle handicaprelaterede spørgsmål i Gladsaxe kommune.


Integrationsrådet

Kontakt: Birgitte Vallø, Integrationsrådets sekretariat, Social- og Handicap afdelingen, Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé 1, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 57 18                                                E-mail: ssf@gladsaxe.dk

Aktiviteter: Integrationsrådet vejleder Byrådet om integrationsindsatsen i kommunen.


Seniorrådet

Kontakt: Formand Carl-Erik Andersen                     E-mail: carl.e.andersen@gmail.com
Telefon: 40 19 54 43
Kontakt: Sekretariatet, Trænings- og Pleje afdelingen, Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé 1, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 37 (mandag - fredag 9:00 - 14:00) E-mail: seniorraadet@gladsaxe.dk

Aktiviteter: Folkevalgt, partiuafhængigt, selvstændigt råd, som rådgiver Byrådet, er høringsberettiget i ældrepolitiske spørgsmål og formidler ældrepolitiske synspunkter mellem borgerne og Byrådet.


Veteranråd for Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommune

Kontakt: Formand Alf Døj                                          E-mail: formand@vetho.dk
Telefon: 22 95 22 22
Kontakt: Sekretær Trine Ladegaard                         E-mail: trsala@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 58 37

Aktiviteter: Veteranrådet vejleder de fem kommuner om veteranspørgsmål.

Find en frivillig social forening i Gladsaxe