Relevante råd i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes Handicapråd

Kontakt: Annabritt Jakielski, Sekretær for Handicaprådet    E-mail: handicapradet@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 55 04

Aktiviteter: Gladsaxe Kommunes Handicapråd arbejder for at skabe lige muligheder for handicappede. Rådet arbejder med alle handicaprelaterede spørgsmål i Gladsaxe kommune.


Integrationsrådet

Kontakt: Birgitte Vallø, Integrationsrådets sekretariat
Telefon: 39 57 57 18                                                          E-mail: integrationsrådet@gladsaxe.dk

Aktiviteter: Integrationsrådet vejleder Byrådet om integrationsindsatsen i kommunen.


Seniorrådet

Kontakt: Formand Inge Marie Mandrup                             E-mail: ingemandrup@hotmail.com
Telefon: 61 40 30 16
Kontakt: Sekretariatet                                                        E-mail: seniorraadet@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 55 37 (9:00 - 14:00)

Aktiviteter: Folkevalgt, partiuafhængigt, selvstændigt råd, som rådgiver Byrådet, er høringsberettiget i ældrepolitiske spørgsmål og formidler ældrepolitiske synspunkter mellem borgerne og Byrådet.


Veteranråd for Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommune

Kontakt: Formand Alf Døj                                                  E-mail: formand@vetho.dk
Telefon: 22 95 22 22
Kontakt: Linda Dybdal Nielsen                                          E-mail: defrivilligeshus@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 58 37

Aktiviteter: Veteranrådet vejleder de fem kommuner om veteranspørgsmål.

Find en frivillig social forening i Gladsaxe