Projekt Frivillig - frivillighed for unge

Fritid med mening i
Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et frivilligbevis, du kan vedlægge dit eksamensbevis eller cv.

Mulighed for at hjælpe andre
Projekt Frivillig giver dig, som går på én af landets ungdomsuddannelsesinstitutioner, større indblik i, hvad frivilligt arbejde er, så det bliver naturligt for dig, at du ud over din uddannelse og fritidsjob involverer dig aktivt i det danske samfund.

Brug din erfaring som frivillig - skriv det på dit cv
Du har mulighed for at få papir på dít frivillige arbejde; Frivilligbeviset. Frivilligbeviset kan du vedlægge dit eksamensbevis eller CV.

Frivillighedsvejlederne
På din skole er der udpeget en af de ansatte til Frivillighedsvejleder. Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til skolens Frivillighedsvejleder. Der er Frivilligvejledere på:

  • Bagsværd Kostskole og Gymnasium
  • Gladsaxe Gymnasium