Piger i trivsel i Gladsaxe

Netværksgruppe for stille piger ledet af to frivillige voksne

Målgruppen er piger i Gladsaxe Kommune i alderen 10-15 år, der:

• har få eller ingen venner at være fortrolige med
• for det meste er stille, tavse eller indelukkede
• har svært ved at bryde med introverthed
• har ingen eller få at tale med
• er sammen med andre uden rigtig at være en del af fællesskabet
• har for vane at holde meninger og følelser for sig selv
• ofte føler sig ensomme
• mistrives

I en netværksgruppe mødes man en gang om ugen. I gruppen snakker man om forskellige emner og laver også forskellige sociale aktiviteter sammen, som f.eks. at spille spil, bage eller tage en tur ud af huset. Det handler om at få nogle succesoplevelser omkring det at være sammen med jævnaldrende og få skabt nogle positive sociale relationer og dermed blive bedre rustet til at indgå i de sociale fællesskaber i dagligdagen, eksempelvis i skolen.

Projektets netværksgrupper er i udgangspunktet ikke for piger med behandlings-krævende problemstillinger. Her henviser vi til det professionelle visitationssystem. Tilbuddet er heller ikke for piger, der står over for en kommende udredning af en psykisk lidelse. Deltagelse i en netværksgruppe kan dog godt være et supplement til et professionelt forløb eksempelvis i PPR eller i Familie- og Ungecentret.

Interesserede forældre, lærerer eller piger kan tage kontakt med henblik på en afklarende samtale til:

Iben Gwen Tollan, ibetol@gladsaxe.dk, tlf. 3957 4913
Susanne Hoppe, sushop@gladsaxe.dk, tlf. 2152 3540

Selvhjælp