De Frivilliges Hus har til formål at

"De Frivilliges Hus understøtter og fremmer frivillighed i Gladsaxe Kommune med fokus på det frivillige sociale område"

  • Styrke og understøtte frivillige sociale foreninger i Gladsaxe Kommune gennem rådgivning og konsulentbistand om foreningsdrift og udvikling, f.eks. gennem hjælp til rekruttering af frivillige og deltagere, sparring om udvikling af nye aktiviteter, viden om regler og lovgivning, input til bestyrelsesarbejdet og fundraising.
  • Hjælpe nye foreninger og initiativer i gang gennem sparring og rådgivning om f.eks. vedtægter og stiftende generalforsamling, økonomi, lokalemuligheder, samarbejdspartnere og kommunikationsmuligheder.
  • Støtte foreninger, selvhjælps- og netværksgrupper med aktiviteter i De Frivilliges Hus gennem blandt andet gratis lokalelån og sparring og vejledning fra personale og andre frivillige.
  • Støtte kommunale arbejdspladser med udviklingen af frivillige tilbud og aktiviteter, f.eks. gennem sparring om organisering af frivillige, rekruttering af frivillige og regler og lovgivning på området.
  • Formidle viden til Gladsaxes borgere om lokale frivillige aktiviteter og tilbud eller andre gratis muligheder for rådgivning og hjælp
  • Hjælpe borgere med at finde et relevant frivilligt engagement gennem rådgivning og personlig samtale
  • Synliggøre og formidle mulighederne i den frivillige verden gennem f.eks. en social vejviser, lokale events, oplæg for samarbejdspartnere og borgere og gennem sociale medier.

Værdier for arbejdet

Rummelighed
De Frivilliges Hus arbejder for, at der er plads til alle i det frivillige arbejde. Det giver mening, energi og personligt overskud at engagere sig i frivilligt arbejde, og alle der ønsker det, skal have muligheden for at gøre en frivillig indsats.

Mangfoldighed i tilbud
De Frivilliges Hus arbejder for, at der er mange forskellige tilbud og aktiviteter på det frivillige sociale område, at der tænkes i at udvikle aktiviteter på områder, der mangler, og at der samarbejdes bredt om at skabe flest muligt meningsfulde aktiviteter på det frivillige område.

Kvalitet i det frivillige sociale arbejde
De Frivilliges Hus arbejder for, at understøtte og styrke kvaliteten i de frivillige aktiviteter og tilbud, både dem der finder sted indenfor husets vægge og dem, der foregår andre steder i kommunen.