Del dine op og nedture i nyt ungefællesskab

Danske unge føler sig i stigende grad alene om de mange krav der stilles til dem i hverdagen. Nu kan unge tale om deres udfordringer og bekymringer, og få inspiration fra andre unge, i ny netværksgruppe i Lyngby.

Unge i Danmark har aldrig haft det bedre. Sådan siger ”de voksne” tit. Alligevel føler næsten hver femte ung mellem 16 og 24 år sig presset, ensom og udenfor fællesskabet, ifølge en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen fra sidste år.

Blandt andet fordi det er svært for de unge at leve op til de stigende krav om perfektion på uddannelsen og de sociale medier, og de store krav de stiller til sig selv. Mange unge føler også, at de står alene med deres problemer.

En ny netværksgruppe i Ungdomshuset i Lyngby, for unge i alderen 18-30 år, vil råde bod på dette. Her kan man dele sine udfordringer og bekymringer i hverdagen med andre unge, i trygge rammer.

Trygt frirum
Emner som problemer med familien, følelsen af at andre ikke forstår ens situation, ensomhed, tunge tanker, det svære i at sætte grænser, og håb og drømme om det gode liv er ting, som vil være oplagte at tale om i netværksgruppen.

Deltagerne vælger dog selv, hvilke emner der skal tages op i gruppen, der vil fungere som et frirum hvor man kan dele de ting, man måske helst ikke taler om med familie og venner.

Alle deltagere har tavshedspligt, og gruppen har to tovholdere, som sikrer at gruppen bliver et trygt sted at dele oplevelser fra sit liv. Der er ikke tale om et terapiforløb, og der vil derfor ikke være en behandler til stede.

Start i marts
Gruppen mødes hver anden uge i to timer, fra kl. 17.30 – 19.30 i Ungdomshuset Vandværket på Gammel Lundtoftevej 9a (bagved Ilva) i Lyngby. Forløbet er på otte gange, men hvis man har lyst, har man mulighed for fortsat at mødes med de andre deltagere i gruppen bagefter.

Gruppen starter op i marts måned. Det første møde er den 11. marts, og næste møde to uger senere den 25. marts, og så fremdeles.

Kontakt selvhjælpskoordinator Bente Sæderup på selvhjaelpnu@ltk-frivilligcenter.dk eller på mobil 2924 4033 for at høre mere, eller for at tilmelde dig.

Servicemenu