Workshop for frivillige: Konfliktforståelse som et værktøj i arbejdet med flygtninge

Interessant workshop hvor den kulturelle forskellighed kommer i fokus.

Vi forbinder ofte ordet konflikt med en situation, hvor alle parter er helt oppe i det røde felt. Men de situationer er jo ret sjældne, og i denne workshop arbejder vi med en bredere og mere udramatisk forståelse af konflikter, nemlig som de modsætninger, der skaber spændinger mellem os, og som er en uundgåelig del af vores liv med hinanden.

Workshoppen bygger på deltagernes erfaringer fra det frivillige arbejde med flygtninge, og vi arbejder med nogle grundlæggende elementer i forståelsen af modsætninger og konflikter og vores måde at møde dem på.
 
Temaerne vil bl.a. være:

  • Konfliktsyn og konfliktforståelse
  • Basale reaktionsmønstre
  • Ikkevoldelig kommunikation
  • Den opmærksomme samtalepartner
  • Kulturel intelligens

Gennem korte oplæg, øvelser og refleksion skærpes opmærksomheden på, hvordan vi kan rumme forskelligheder og håndtere dem, uden at der udvikler sig skadelige konflikter.

Workshoppen kan således bruges til at forholde sig til og bearbejde nogle af de dilemmaer, man står i som frivillig – både som enkeltperson og som gruppe.

Oplægsholder: Annette Willig har arbejdet som konsulent og mægler i boligselskabet fsb og som rådgiver i Center for Konfliktløsnings åbne rådgivning.

Arrangør: Dansk Flygtningehjælp, Netværk for flygtninge og indvandrere, De Frivilliges Hus og Gladsaxe Oplysnings Forbund.

Arrangementet er gratis. Tilmelding De Frivilliges Hus på gladsaxe.dk/debattilmelding eller tlf. 44 98 35 79

Dato: 16. november 2017 
Tid: kl. 17- 20:30
Sted: Fællesrummet, Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg

Servicemenu